Mynd i'r cynnwys

“RYDYN NI'N GWNEUD PETHAU'N WAHANOL”

Gan gadw ysbryd treftadaeth Gymreig a chynaliadwyedd wrth wraidd pob prosiect a gymerwn, mae Sbarc Properties Limited, cwmni sydd wedi'i sefydlu a'i ddatblygu yn nhirweddau godidog Cymru, yn ymfalchïo’n fawr yn ei agwedd unigryw at ddatblygu tir.

Rydyn ni'n wahanol i ddatblygwyr eraill oherwydd ein hymroddiad i warchod harddwch naturiol y tir a'n gwybodaeth ddofn o ddiwylliant a chymuned y gymdogaeth. Rydyn ni'n gwerthfawrogi’r cyfle i ddylunio ardaloedd heddychlon sy’n parchu cymeriad unigryw Cymru ac yn hyrwyddo datblygiad a ffyniant ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Clip Edern

Cwrw Llŷn

Unedau Nefyn

CYN AC AR ÔL

Murmur y Môr

Cyn

Murmur y Môr

Ar ôl

6 Bethesda street

Cyn

6 Bethesda street

Ar ôl

32 Goodman street

Cyn

32 Goodman street

Ar ôl

Môr a Mynydd

Cyn

Môr a Mynydd

cyCymraeg